آنهایی که عزت نفس ندارند چگونه اند؟

۱- دارای ترس درون یا بیرونی هستند. یعنی در مواجهه با شرایط جدید می ترسند و از مردم می ترسند و گاهی این ترس در وجودشان مشخص هست.
۲- از این که مورد توجه قرار گیرند نگران می شوند و یا اگر مورد توجه قرار نگیرند احساس ضعف می کنند.
۳- دنبال امنیت طلبی زیاد هستند. به همین خاطر چندان تلاش نمی کند چون می ترسد که موفق نشوند.
۴- این افراد اضطراب دارند و دائماً سرگردان هستند.
۵- در ظاهر آن ها یا بسیار تهاجمی هستند یا منفعل هستند و توجهی به بیرون نمی کنند.
۶- بیشتر از دیگران انرژی می گیرند، اگر تأیید شوند انگیزه می گیرند و اگر نگیرند ناراحت می شوند.
۷- از مواجهه با شرایط دشوار زندگی می هراسد.
۸- ابراز وجود نمیکند و یا برعکس بیش از حد می خواهد خود را نشان دهد.
۹- از این که دیگران زجر بکشند خوشحال می شوند.

 

استاد فرزاد میراحمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *