دوره شخصیت شناسی

سرفصل دوره

شخصیت شناسی

الف- ۱۵ تیپ شخصیتی که در ناخودآگاه ماست شخصیت شناسی خانم¬ها:
__زنانی که خیلی منطقی هستند.
__زنان موفق که در تمام جنبه های زندگی موفقند.
__زنانی که مرد را به راحتی جذب می¬کنند.
__زنانی که غرق در کار می¬شوند.
__زنانی که رفتار مردانه دارند.
__زنان مادرگونه
__شناخت زنانی که خیلی احساسی هستند و دیگران از آن ها سوء استفاده می کنند.
__زنانی که زود فریب می¬خورند.
__زنانی که غم درونی دارند.
__زنانی که نمی¬دانند چگونه همسر مناسب را جذب کنند.
__زنانی که مرد را دیوانه می¬کنند.
شخصیت شناسی مردان:
__مردانی که خوب برنامه¬ریزی می¬کنند و به هدف می¬رسند.
__مردانی که پایبند به زتدگی هستند.
__مردانی که احتمال خطاکاری آن ها زیاد است.
__مردانی که راه¬های کسب درآمد را بلد هستند.
__مردانی که وعده¬های دروغ می¬دهند.
__مردانی که علی رغم ظاهر متشخص، بسیار نقش بازی می¬کنند.
__مردانی که خیلی احساسی هستند و زود فریب می¬خورند.
__مردانی که فقط به دنبال خود نمایی هستند
__مردانی که رفتار با خانم را بلد نیستند.
ب- تکنیک¬های شناخت ضعف¬ها و استعدادهای خود و نزدیکان
ج- تکنیک¬های برخورد با جنس مخالف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *