پنج نشانه که در بزرگسالی دارید و نتیجه کودکی ناسالم است.

همه ما در بزرگسالی هنوز هم تجربیات کودکی را با خود حمل می¬کنیم. در بسیاری از مواقع نمی¬دانیم که چرا هرچه تلاش می¬کنیم نمی¬توانیم یک فرد موفق باشیم . در زیر به مواردی می¬پردازیم که در بزرگسالی داریم، ولی نتیجه کودکی ماست:
الف- بی¬اعتمادی افراد سالم به خودشان اعتماد دارند و دیگران را هم می¬پذیرند، اما بی¬دلیل دیگران را هم رد می¬کنند یا بی¬جهت به آن¬ها اعتماد نمی¬کنند. اما ممکن است شما رد کودکی مورد تحقیر قرار گرفتید و احساسات خود را انکار کردید. پدر و مادر شما را طرد می¬کردند و اکنون شما هم جور دیگر به خودتان و دیگران اعتماد ندارید. یا هر وقت به کسی راز خود را گفتید علیه شما به کار می¬گرفت و اکنون شما به کسی اعتماد ندارید.
ب- پرهیز از احساسات شاید در کودکی نمی¬گذاشتند شما بخندید یا گریه کنید و این گونه خشم خود را فرو می¬خوردید و در نهایت اکنون دچار بیماری¬های روحی و جسمی می¬شوید. اکنون هم که بزرگ شید نمی¬توانید احساس خوب یا بدی که نسبت به کسی دارید بیان کنید.
ج- عزت نفس پایین افراد سالم، توانایی¬های خود را می¬شناسند و ضعف و توانایی¬های خود را قبول دارند. اما آدم¬های ناسالم خود را دوست ندارند و فکر می-کنند دیگران هم آن¬ها را قبول ندارند. اگر کاری اشتباه بکنند فوراً اعتماد به نفس خود را از دست می¬دهند. این افراد از ارتباط با دیگران هراس دارند و همچنین در کار هم پیشرفت نمی¬کنند. آن¬ها فکر می¬کنند دیگران بالاتر هستند.
د- احساس درماندگی انسان سالم می¬داند که چگونه بر دیگران باید تأثیر بگذارد. از توانایی دیگران استفاده کند و به دیگران کمک کند. ولی آدم ناسالمی که کودکی بدی داشته، چون خشم خود را فرو می¬برد گاهی احساس در ماندگی می¬کند و همه چیز را رها می¬کند. چون نیازهایش برآورده نمی¬شود درمانده و افسرده از کار دست می¬کشد. اگر این حس به شما دست دهد فکر می¬کنید هیچ کنترلی روی خود ندارید و نمی¬توانید در جامعه موفق باشید.
ه- مشکل در روابط اگر کودکی بدی داشتید هنوز هم احساس می¬کنید در روابط با دیگران مشکل دارید، گاهی با کسی دوست می¬شوید ولی او شما را رها می¬کند و نفرات بعد هم یا شما را مورد سوء استفاده قرار می¬دهند یا این که کاری می¬کنید که دیگران شما را رها می¬کنند و همیشه فکر می¬کنید تنها هستید.

 

استاد فرزاد میراحمدی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *