اعتماد به نفس و عزت نفس

آنهایی که عزت نفس ندارند چگونه اند؟

۱- دارای ترس درون یا بیرونی هستند. یعنی در مواجهه با شرایط جدید می ترسند و از مردم می ترسند و گاهی این ترس در وجودشان مشخص هست. ۲- از این که مورد توجه قرار گیرند نگران می شوند و یا اگر مورد توجه قرار نگیرند احساس ضعف می کنند. …

بیشتر بخوانید

آیا می دانید زیر بنای تمام موفقیت ها و شکست های زندگی ما چیست؟

آیا می دانید زیر بنای تمام موفقیت ها و شکست های زندگی ما چیست؟ به عبارت ساده تر چه چیز باعث می شود ما به سمت موفقیت گرایش پیدا کنیم و یا به سمت شکست برویم؟ به جرأت می توان گفت “عزت نفس” پایه ی هر چیزی است که دوست …

بیشتر بخوانید