تندخوانی و تمرکز حواس

۷ مشکل عمده هنگام مطالعه

۱٫ بسیاری از افراد به مطالعه علاقه ندارند: یکی از مهم ترین مشکلات همه این است که به مطالعه علاقه ندارند و اگر هم می خواهند کتابی را بخوانند با اکراه می خوانند. بهترین عاملی که باعث می شود شخص به مطالعه علاقه مند شود یادگیری روش مطالعه است. چرا …

بیشتر بخوانید

تند خوانی چه فوایدی دارد؟

۱٫ ذهن را تغییر می دهد و براین اساس جهان شخص را تغییر می دهد: ما به پیروی از ویلیام جیمز پدر روان شناسی جدید خالصانه معتقدیم که با اندکی تغییر در ذهن تمام جهان درونی و بیرونی شخص تغییر می کند و دریچه ای جدید برای کسب تجربه و …

بیشتر بخوانید

در چه مواقعي حافظه بهتر كارمي كند؟

هرگاه ما به چيزي نياز داشته باشيم انگيزه ي زيادي براي يادگيري آن داريم ، در اين صورت با توجه به آن و تمركز مناسب مي توانيم آن را بهتر ياد بگيريم و نيز در مواقع ضروري از آن استفاده كنيم. دانيل لپ نمودار يادگيري را به صورت زير نشان …

بیشتر بخوانید

درچه مواقعي تمركز كم است؟

در مواردی زیر نمی توانی حواس متمرکزی داشته باشی و مطالب را به خوبی یاد نمی گیری: ۱- عجله ۲- شرايط دشوار ۳- استرس و اضطراب ۴- احساسات بسيار قوي ۵- مشغوليت به كار ديگر ۶- خستگي ۷- عدم اعتماد به نفس بر اين اساس با آرامش به دنبال كسب …

بیشتر بخوانید